ردیاب کابل

 • مدل TSC-9596

 1. یافتن سریع خط مورد نظر در میان بسیاری از خطوط نامنظم

 2. تست انواع کابل: شامل انواع کابل شبکه، دو زوجی بهم تابیده، خطوط تلفن، کابل USB و کابل های کواکسیال

 3. و نیز توانایی بررسی خط زمانیکه صفحه کلید با جریان برق ضعیف است.

 4. تست آسان توالی خط RJ45

 5. پویش خط در محیط پر از نویز (سرو صدا) به وسیله هدفون

 6. دارای چراغ بر روی گیرنده مناسب برای پویش در محیط های تاریک

 7. توانایی مشخص کردن وضعیت های باز یا اتصال کوتاه در خطوط

 8. توانایی تست خطوط مثبت یا منفی ولتاژ DC

 

206-__                    206-7

TSC-9596

 

 • TSC-9594

 1. تشخیص پیوستگی در کابل ها و سیم ها

 2. پویش کابل ها یا سیم ها، و تشخیص نقطه انفصال احتمالی در آنها

 3. دریافت سیگنال Tone (صدا) بر روی کابل ها و سیم های خطوط تلفن

 4. شناسایی حالت در خط تلفن در حال فعالیت (پاک کردن، زنگ زدن و اشغال بودن)

 5. ارسال یک سیگنال صدای قوی و یا صدای متناوب دو تایی، در کابل ها یا سیم های مورد نظر

201-package-1                   201-package

TSC-9594